Tanfolyamaink

Cégek számára 4-8 fős oktatásokat vállalunk.
Részletekért kattints az egyik tanfolyamra!

 • A használt program bemutatása (a program indítása, kezelése, felépítése, rajzterület)
 • Adatbevitel (koordinátarendszerek, tárgyraszterek, fogók)
 • Kijelölési lehetőségek (rámutatás, befoglaló-ablak, metsző-ablak, speciális)
 • Objektum létrehozási alapműveletek (vonal, vonallánc, többszörös vonal, kör, ív, téglalap, poligon, gyűrű, nyomvonal, többszörös vonal, sugár, szerkesztővonal, ellipszis, spline, szöveg, bekezdés)
 • Objektum szerkesztési alapműveletek (törlés, visszavonás, másolás, mozgatás, tükrözés, forgatás, letörés, lekerekítés, megtörés, kiosztás, felosztás, többszörözés, párhuzamos, elérés, nyújtás, fogókkal történő módosítások)
 • Megjelenítés kezelés (zoomolás, eltolás, képernyőablakok, nézetek)
 • Fólia kezelés (kiválasztás, tulajdonság módosítás, létrehozás)
 • Méretezés (lineáris méret parancsok, kör jellegű méret parancsok, méretek módosítása)
 • Blokk kezelés (létrehozási műveletek, módosítási műveletek, speciális blokkok kezelése, egymásba ágyazás, szétszedés)
 • Adatbázis műveletek (attribútumok létrehozása, módosítása, attribútumok hozzárendelése, attribútumok kigyűjtése állományba)
 • Méretarányok kezelése (több méretarány létrehozása, méretezési változók beállítása, több méretarány kezelése adott rajzon)
 • Parametrikus rajzolás
 • Megjelenítés kezelés (a modelltér és a papírtér jellemzői, felhasználói koordináta rendszerek kezelése, nézetek, a papírtér fóliáinak kezelése, alakzatok létrehozása és módosítása a papírtérben)
 • Nyomtatási lehetőségek (nyomtatási kép megtekintése, elrendezések, nyomtatás papírtérből)
 • 3D modellek bemutatása (izometrikus rajzolás, felület modellezés, szilárdtest modellezés)
 • Lemeztárgy létrehozása, módosítása (megfelelő 2D-s, zárt alakzat rajzolása, lemeztárggyá alakítás, lemeztárgy módosítása)
 • Koordináta rendszer (felhasználói koordináta rendszer (FKR) átállítása, a koordináta rendszer forgatása, mozgatása, alakzatra illesztése, világ koordináta rendszer)
 • Lemeztárgy kihúzása, megforgatása (koordináta rendszer megfelelő irányba állítása, kihúzás a Z tengely irányába pozitív és negatív irányba, megforgatás a Z tengely körül, majd tetszőleges tengely körül)
 • Szilárdtestek létrehozása közvetlen módon (téglatest, henger, gömb, kúp, gúla, tórusz)
 • 3D nézetek (2D drótváz, 3D drótváz, árnyékolt nézetek, valós 3D nézet, keringés)
 • Szilárdtestek módosítása (szilárdtest szerkesztése parancs, nyújtás, lapítás, lap párhuzamos eltolása, lap mozgatása, élek, lapok színezése)
 • Szilárdtestek kölcsönhatása (egyesítés, kivonás, közös rész)
 • Szilárdtestek szétválasztása, részek leválasztása (szelés, keresztmetszet készítés)
 • Megjelenítés kezelés (a 3 dimenziós papírtér jellemzői, felhasználói koordináta rendszerek kezelése, nézetek, a papírtér fóliáinak kezelése, alakzatok létrehozása és módosítása a papírtérben, méretezés papírtérben, szilárdtest metszetek méretezése)
 • A renderelés alapbeállításai (anyagtár, anyagok hozzárendelése szilárdtestekhez, fény létrehozása, beállítása, mozgatása, megvilágítási lehetőségek, háttérkép, háttérszín beállítása, renderelési „scene”, egyszerű és sugárkövetéses árnyékok, minőségi beállítások)
 • Publikálási lehetőségek (a renderelés kimenete, kép formátumok)
 • Operációs rendszer felépítése (asztal, tálca, ablakok)
 • Ablakok méretezése, beállításai (kis méret, teljes méret, nézetek)
 • Mappa műveletek (létrehozás, másolás, átnevezés, törlés)
 • Szöveges dokumentumok műveletei (létrehozás, másolás, átnevezés, törlés)
 • Keresési műveletek
 • Tömörítő programok használata (ki és becsomagolás)
 • Vírusellenőrző programok használata
 • Parancsikonok létrehozása
 • A Microsoft Word felépítése: munkaterület, kezelőfelülete, a dokumentum nézetei
 • Megnyitás, mentés, oldalbeállítás
 • Margók, nyomtatási beállítások, papírméret, tájolás
 • Szövegműveletek: szövegek begépelése, javítása, másolása, áthelyezése, a navigálás és a kijelölés módjai
 • Karakterformázás (betűtípus, méret, szín, stílus, aláhúzások, betűköz, effektusok, szimbólumok)
 • Bekezdésformázás (igazítás, behúzás, térköz, felsorolás és számozás, szegély és mintázat)
 • Objektumok, képek beillesztése
 • Iniciálé, élőfej és élőláb használata
 • Helyesírás, nyelv megadása, nyelvi ellenőrzés
 • Tabulátorok használata, aláírás hely készítése
 • Táblázatok beszúrása, formázása, bővítése
 • Szakaszformázás, hasábok kialakításának lehetőségei, töréspontok
 • Körlevél készítése (címlista elkészítése, törzsdokumentum, kész körlevél egyesítése)
 • Boríték és címke készítése
 • Automatikus elválasztás használata
 • Űrlapok létrehozása, dokumentum-védelem
 • Stílusok használata, saját stílus létrehozása
 • Címsorok, tartalomjegyzék készítése, lábjegyzet, irodalomjegyzék, ábrajegyzék készítése
 • Szakdolgozat formázási követelményei
 • Makró rögzítése, szerkesztése
 • Makró programozás alapjai
 • Makrók futtatása (paranccsal, indító gombbal, gyorsbillentyűvel)
 • Programozási alapismeretek
 • Szekvencia, Szelekció, Iteráció
 • Eljárások, függvények
 • Dokumentumok, bekezdések, szövegek kezelése makró utasításokkal
 • Adatok beolvasása, feldolgozása
 • Beépített üzenetablakok, felhasználói válaszok kezelése
 • Szövegfájl beolvasása, javítása
 • Legördülő lista, opciógomb, parancsgomb létrehozása, adatokkal való feltöltése
 • Beépített VBA függvények, eljárások használata
 • Word fájlok megnyitása, kezelése, bezárása makró utasításokkal
 • Saját ikon létrehozása a gyorselérési eszköztáron
 • Excel táblázatkezelő felépítése, működése
 • Munkafüzet, munkalap, oszlopok, sorok, cellák tartalma
 • Kijelölési lehetőségek, cella, cellatartomány, különálló cella-tartományok kijelölése
 • Munkalap műveletek (törlés, beszúrás, áthelyezés)
 • Adatbeviteli szabályok, alapértelmezett értékek, számok, szövegek bevitele cellá(k)ba
 • Formázási lehetőségek (számformátum, igazítás, betűtípus, szegély, mintázat)
 • Képletek felépítése, használata, műveleti sorrend
 • Adatok, cellák, sorok, oszlopok törlése, beszúrása
 • Egyszerű képletek készítése példafeladat alapján
 • Relatív és abszolút hivatkozások, képletek másolása
 • Százalékszámítás, arányszámítás a Microsoft Excel programban
 • Alapszintű függvények működése, használata
 • Adatok rendezése, szűrése
 • Diagram készítés, a diagram varázsló használata, adatsorok, kategóriatengely, értéktengely, jelmagyarázat
 • Relatív, abszolút és vegyes hivatkozások, használatuk
 • Egyéni cellaformátumok létrehozása
 • Nyomtatási beállítások, fejléc, nyomtatási kép
 • Egyéni diagramok készítése, adatsorok használata
 • Emelt szintű függvények működése, használata
 • Dátum függvények
 • Mátrix függvények használata, keresés segédtáblázatban
 • Legördülő lista készítése
 • Szűrő, Irányított szűrő
 • Tömbképletek használata
 • Hibaüzenetek, üres cellák kezelése
 • Exportálás/Importálás más formátumokba
 • Kimutatások készítése, kimutatás-diagramok létrehozása, beállítások
 • 3D képletek és hivatkozások
 • Automatikusan bővülő tartományok használata függvényekben
 • Automatikusan bővülő tartományok használata függvényekben
 • Keresési és hivatkozási függvények használata
 • Szöveg függvények használata a gyakorlatban
 • Dátumokkal kapcsolatos speciális feladatok, munkaidő nyilvántartás, munkanapok számítása
 • Célérték keresési feladatok megoldása
 • A SOLVER használata
 • Összetett kimutatások (pivot) és diagramok készítése
 • Lapvédelem, füzetvédelem, munkafüzet megosztása
 • A PowerPivot és lehetőségei
 • Excel makró rögzítése, elemzése
 • Programozási alapismeretek
 • Szekvencia, Szelekció, Iteráció
 • Eljárások, függvények
 • Munkalapok, tartományok, cellák kezelése makró utasításokkal
 • Munkalapok beszúrása, mozgatása, törlése
 • Adatok beolvasása, feldolgozása
 • Felhasználói ablak létrehozása
 • Események az Excelben, műveletek hozzárendelése eseményekhez
 • Beépített üzenetablakok, felhasználói válaszok kezelése
 • Szövegfájl beolvasása, javítása
 • Vezérlő elemek az Excelben ill. a felhasználói ablakokon
 • Legördülő lista, opciógomb, parancsgomb
 • létrehozása, adatokkal való feltöltése
 • Tagolt szövegfájlok beolvasása Excel munkalapra megadott elválasztó karakterrel
 • Beépített VBA függvények, eljárások használata
 • Véletlen szám generálás, felhasználási módok
 • Saját ikon létrehozása a gyorselérési eszköztáron
 • Objektumorientált programozás
 • Időzített makró futtatás lehetőségei
 • Többváltozós függvények létrehozása
 • Összetett adattípusok, változók
 • Egy-, két- és háromdimenziós mátrixok
 • Dinamikus memória kezelés
 • Események az Excelben, műveletek hozzárendelése eseményekhez
 • Beépített üzenetablakok, felhasználói válaszok kezelése
 • Szövegfájlok beolvasása, átalakítása, mentése
 • Excel fájlok megnyitása, kezelése, bezárása makró utasításokkal
 • Az Access és az Excel kapcsolata VBA alapján
 • Adatok importálása adatbázisból, adatok exportálása adatbázisba
 • Az Outlook ablak felépítése (Navigációs ablak, Olvasóablak, Teendősáv, Személyek ablak), testreszabása, Olvasás nézet
 • Menüszalag (helyzet érzékeny lapok, összecsukás, testreszabás)
 • Gyorselérési eszköztár használata és testreszabása
 • Backstage nézet (Információ, Nyomtatás, Beállítások)
 • Új üzenet címzése
 • Az üzenet írása, formázása, üzenetküldés paraméterei (nyomkövetési beállítások)
 • Fájlmelléklet csatolása
 • Az üzenet elküldése, elküldött üzenet visszahívása
 • Aláírások létrehozása, használata
 • Gyorsműveletek (beállítás, új gyorsművelet létrehozása) – több lépéses műveletek egy kattintásra
 • Automatikus válaszok (házon kívül) beállítása
 • Üzenet olvasása, melléklet olvasása a Betekintőben
 • Levélszemét kezelése, levelek megválaszolása, továbbítása
 • Levelek megjelenítése témákba sorolva (ismétlődő levelek eltávolítása, témához kapcsolódó levelek figyelmen kívül hagyása)
 • Levelek rendezése mappákba, levelek kategorizálása, színjelölése
 • Levelek szűrése
 • Azonnali keresés hatékony használata
 • Összetett keresési feltételek megadása
 • Foglaltság jelző a Backstage nézetben és az állapotsoron
 • A postaláda karbantartása – méret ellenőrzése, nagyméretű elemek keresése, törölt elemek mappa kiürítése
 • Archiválás (automatikus archiválás beállítása, manuális archiválás, archivált elemek keresése)
 • Szabályok létrehozása (feltételek megadása, művelet megadása, kivételek meghatározása)
 • Szabályok menedzselése (sorrend, be/kikapcsolás, szerkesztés, törlés)
 • Naptár nézetek
 • Naptárbejegyzés létrehozása (találkozó, ismétlődő bejegyzés, emlékeztető beállítása)
 • Naptáradatok küldése e-mailben
 • Meghatalmazás adása naptárunk kezelésére, csoport naptárak kezelése
 • Értekezletszervezés (szabad időpont keresése az Ütemezés nézetben, helyiség kereső)
 • Meghívottak válaszai, a meghívott döntését megkönnyítő Naptár (foglaltság) előnézet
 • Névjegyek felvétele, szerkesztése
 • Partnercsoportok (levelezési listák) létrehozása
 • Névjegy küldése
 • Feladat létrehozása, kiosztása, nyomon követése
 • Adatbázis elmélet (adatok tárolása relációs adatbázis-kezelő rendszerben, mezők (tulajdonságok), egyedek (rekordok), a tulajdonságok és az egyed viszonya)
 • Adatbázis létrehozása (adattáblák létrehozása, szabályok, egyedi tulajdonságok, kulcs mező, elsődleges kulcs, adattípusok, a nekik megfelelő adatok, szabályok)
 • Érvényességi szabály, érvényesítési szöveg, indexelés
 • Kapcsolatok létrehozása adattáblák között
 • Hivatkozási integritás, kaszkádolt törlés, kaszkádolt frissítés
 • Tábla szerkezetének módosítása
 • Adatok rendezése
 • Adatok szűrése kijelöléssel
 • Irányított szűrés/rendezés
 • Lekérdezések
 • Táblák hozzáadása, ennek szerepe a lekérdezés futtatása során
 • Feltételek megadása, AND, OR, NOT feltétel rendszer
 • Többszintű rendezések
 • Űrlapok és jelentések készítése varázsló segítségével, módosítása tervező nézetben, létrehozása tervező nézetben
 • Összetett adatbázisok létrehozása
 • Excel tábla importálása adattáblá(k)ba
 • Beépített Access függvények használata
 • Érvényességi szabályok, beviteli maszkok, kötelezően kitöltendő mezők
 • Csoportosító, kereszttáblás, törlő, frissítő és módosító lekérdezések
 • Képzett, számított oszlopok
 • Események, tulajdonságok
 • Űrlapok, jelentések vezérlő elemei, hozzájuk rendelt események
 • Összegzések, számítások jelentések esetén
 • SQL adatlekérdezés (kiválogatás, összesítés, lekérdezések, adatfelvitel, adatmódosítás, törlés, kapcsolt táblák, szoros-laza kapcsolatok)
 • SQL adatdefiníció (Adatbázis létrehozása, törlése, Táblák definíciója, adattípusok, Táblák szerkezetének módosítása, mezők hozzáadása, törlése, Kulcs, index létrehozása és törlése, Nézettáblák)
 • SQL tárolt eljárások (Paraméteres lekérdezések, tárolt eljárások készítése. , Lokális és globális változók, hibakezelés)
 • SQL és VBA kapcsolata, SQL lekérdezés meghívása Visual Basic nyelvből
 • Összetett adatbázisok létrehozása
 • Excel tábla importálása adattáblá(k)ba
 • Beépített Access függvények használata
 • Érvényességi szabályok, beviteli maszkok, kötelezően kitöltendő mezők
 • Csoportosító, kereszttáblás, törlő, frissítő és módosító lekérdezések
 • Képzett, számított oszlopok
 • Események, tulajdonságok
 • Űrlapok, jelentések vezérlő elemei, hozzájuk rendelt események
 • Összegzések, számítások jelentések esetén
 • SQL adatlekérdezés (kiválogatás, összesítés, lekérdezések, adatfelvitel, adatmódosítás, törlés, kapcsolt táblák, szoros-laza kapcsolatok)
 • SQL adatdefiníció (Adatbázis létrehozása, törlése, Táblák definíciója, adattípusok, Táblák szerkezetének módosítása, mezők hozzáadása, törlése, Kulcs, index létrehozása és törlése, Nézettáblák)
 • SQL tárolt eljárások (Paraméteres lekérdezések, tárolt eljárások készítése. , Lokális és globális változók, hibakezelés)
 • SQL és VBA kapcsolata, SQL lekérdezés meghívása Visual Basic nyelvből
 • ODBC (Open Database Connectivity)
 • DAO (Data Access Objects)
 • Objektumorientált programozás alapjai
 • A Microsoft Access objektumai
 • VBA nyelvi elemek
 • Változók, Szekvencia, Szelekció, Iteráció
 • Változók hatóköre, lokális és globális változók
 • Eljárások, függvények
 • Összetett, több táblás űrlap létrehozása
 • Vezérlő elemek és a hozzájuk rendelhető események
 • Rekordok keresése, módosítása VBA segítségével
 • Adattáblák kezelése VBA segítségével
 • SQL utasítás futtatása VBA programkóddal
 • Megnyitás, új bemutató kérése, mentés és beállításai, bezárás, mentésnél, ill. megnyitásnál más fájlformátumok használata
 • Váltás a megnyitott dokumentumok között
 • Prezentációkészítés alapelméleteinek ismertetése.
 • A prezentációs program nézeteinek ismertetése
 • Előadói jegyzet ismertetése és használata
 • Mintadia, a prezentáció diái
 • Diatípusok és azok használata, diaháttér
 • Diák másolása, áthelyezése, törlés és elrejtése
 • Élőfeje és élőláb, dátum, diaszám, szöveg
 • Szöveg bevitele, másolása, áthelyezése és törlése
 • Betűtípusok, méretek, stílusok, igazítások és egyéb lehetőségek
 • Listák létrehozása felsorolással, ill. számozással
 • Listaműveletek: bővítés, módosítás, megtörés
 • Képek, folyamatábrák és egyéb grafikus elemek beillesztése és azok kijelölése
 • Vágólap műveletek: másolás, áthelyezés, módosítás, törlés
 • Dián belüli mozgatás, pontos elhelyezés, igazítás
 • Méretezés, forgatás, tükrözés
 • Saját rajzok, ábrák és egyszerű alakzatok előállítása
 • Rajzobjektumok szöveggel való ellátása és az ehhez kacsolódó műveletek, szerkesztési lehetőségek
 • Rajzobjektumok formázása: kitöltés, szegélyezés, méretezés, árnyékolás, térhatás
 • Rajzobjektumok műveletei: sorrendiség, csoportosítás, ill. csoportbontás
 • Mozgóképek
 • Egyszerű táblázat létrehozása a dián
 • Táblázatok adattal való ellátása
 • Táblázatszerkesztő műveletek: sorok, ill. oszlopok beszúrása, törlése, másolása, áthelyezése, méretezése
 • Cellaszintű műveletek: cellák egyesítése, ill. bontása, szegélyezés, mintázat, tartalom igazítása, tartalom forgatása
 • Táblázatok Microsoft Office Excel táblázatkezelő szoftverből
 • Diagramok létrehozása és adattal való ellátása
 • Egyszerű diagramtípusok és azok használata
 • Diagramcím és adatcímek, feliratok hozzáadása, ill. szerkesztése
 • Diagramok, diagramelemek, adatsorok, adatpontok színvilága
 • Diagramok Microsoft Office Excel táblázatkezelő programból
 • Szervezeti / szerkezeti diagramok létrehozása
 • Szervezetek belső felépítésének létrehozása, módosítása, formázása
 • A hierarchikus struktúrán belüli állapot megváltoztatása (vezető, beosztott, asszisztens)
 • Diavetítés elindítása és használata
 • Diavetítéssel kapcsolatos beállítások
 • Időzítés és vezérlés, dia áttűnése
 • Diaváltozások animálási lehetőségei
 • Áttűnések beállítása és módosítása
 • Diaelemek animálása
 • Egyéni hatások bemutatása, elkészítése
 • Hatások időzítése, ill. egyéb beállítási lehetőségek
 • Hatáslista ismertetése és használata
 • Diasorok nyomtatásának előkészítése
 • Oldalbeállítás
 • Jegyzetoldal
 • Előadói jegyzetek nyomtatása a diákhoz
 • Előadást kísérő nyomtatvány előkészítése és nyomtatása előadók, ill. a hallgatósági oldal részére
 • Vázlat készítése és nyomtatása
 • Vázlat mentése szöveges fájlba
 • Új bemutatósablon létrehozása és mentése, egyéni háttérkitöltés, logó, felsorolásjelzők közti távolság
 • Diák és teljes bemutatók összefésülése egy létező bemutatóval
 • Színátmenetes háttérkitöltés. Anyagminta, mintázat és kép kitöltés egy vagy több diára
 • Dia mentése megadott helyre gif, jpeg, bmp formátumba
 • Képek, ábrák, rajz objektumok
 • Kép konvertálása rajzolt objektummá
 • Dián lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása
 • Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása
 • Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása a dián vízszintesen és/vagy függőlegesen, megadott koordináták szerint
 • Kijelölt képek, ábrák, rajzolt objektumok diához viszonyított relatív elosztása vízszintesen, ill. függőlegesen
 • Háttér grafika tiltása diára, diákra
 • Félig áttetsző effektus alkalmazása képre, ábrára, rajzolt objektumra
 • 3D effektus alkalmazása rajzolt objektumra
 • Megadott színű árnyék alkalmazása, pozicionálása képre, ábrára, rajzolt objektumra
 • Színátmenetes háttér kitöltés, anyagminta, mintázat, kép kitöltés alkalmazása képre, ábrára
 • Objektum formai beállításainak másolása egy másik objektumra
 • Képek szerkesztése
 • Kép színmélységének módosítása: 4 bit, 8 bit, 24 bit
 • Kép területéről való levágás és arányos újraméretezése
 • Kép forgatása, tükrözése
 • Különféle lehetséges effektusok alkalmazása egy képre
 • Kép konvertálása szürke átmenetes és fekete-fehér formátumba
 • Diagram/grafikon használata
 • Vegyes diagram/grafikon (vonal - oszlop) létrehozása
 • Diagram/grafikon típusának módosítása: oszloposról vegyesre (vonal – oszlop)
 • Diagram stílusának módosítása egyedi stílusúra. Adott adatsor típusának módosítása
 • Értéktengely módosítása: minimum, maximum érték módosítása, fő osztásköz beállítása, tengelyfelirat beállítása
 • Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajzeszközökkel
 • Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában
 • Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása
 • Hangok hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel
 • Mozgóképek hozzárendelése animációhoz, automatikus időzítéssel
 • Animált objektumok megjelenítése kattintásra, adott idő letelte után, automatikusan
 • Animációk sorrendjének módosítása egy dián
 • Automatikus beállítások, amelyekkel elérhető, hogy a felsorolások és rajz objektumok az animációt követően színt váltsanak
 • Diagram animálás adatsoronként, kategóriánként, elemenként
 • Bemutatók vezérlése a vetítés irányítása
 • Diaelemekhez interakciós beállítás rendelése: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás
 • Diaelemekhez rendelt interakciós beállítás módosítása: adott diára, diasorra, bemutatóra, file-ra, URL-re való ugrás
 • Időzítés beállítása, törlése diaáttűnéshez
 • Bemutató lejátszásának végtelenítése, végtelenítési beállítás törlése
 • Diák továbbítása manuálisan, időzítéssel (ha van), animációkkal (ha van), animációk nélkül
 • Egyéni diasor készítése, szerkesztése, vetítése
 • Szöveg csatolása dokumentumból, tartomány csatolása munkalapról, táblázatkezelővel készült diagram csatolása és objektumként való megjelenítése a dián
 • Bemutatóhoz csatolt adatok frissítése, módosítása
 • Csatolt objektum konvertálása beágyazott objektummá
 • Képfájl beillesztése fájlból, képcsatolás fájlhoz
 • Ingyenes regisztráció
 • Új, üres Prezi létrehozása, beépített sablonok használata
 • Keretek típusai, méretezése, mozgatása
 • Szövegdobozok létrehozása, betűtípus tulajdonságok
 • Háttérszín, háttérmintázat beállítása
 • Egyszerű elrendezésű keretek
 • Képek beszúrása, formázása
 • Kereten lévő rajz objektumok csoportosítása, csoport bontása
 • Kép, ábra, rajzolt objektum hátraküldése, előrehozása
 • Kép, ábra, rajzolt objektum pozicionálása egymáshoz képest
 • Kiemelések használata kép alakzaton
 • Effektek és keretek használata kép alakzaton
 • Kép körülvágása és cseréje
 • Nyilak, vonalak rajzolása
 • Nyilak, vonalak szerkesztése (szín, vastagság, ív)
 • Szövegkiemelő használata
 • Alakzatok beszúrása
 • Alakzatok, szimbólumok felvétele a Kedvencek közé
 • Kedvencek kezelése
 • Diagram/grafikon használata
 • Excel diagram beillesztése, formázása
 • Átlátszó hátterű Excel diagram beillesztése
 • Összetett keretek beillesztése, formázása
 • Folyamatábra rajzolása a beépített folyamatábra funkciókkal és más rajzeszközökkel
 • Folyamatábra alakzatok módosítása, törlése folyamatábrában
 • Folyamatábra alakzatok közti összekötők típusának módosítása
 • Mozgóképek beillesztése, mozgatása
 • Képek, PDF, PPT, PPTX fájlok importálása
 • Animáció
 • Keretek animálása sorrendje, útvonal
 • Animáció sorrendjének (útvonalának) módosítása
 • Keret tartalmának animálása
 • Vetítés irányítása
 • Aktuális nézet beállítása kezdő nézetként
 • Előadás indítása, vezérlése, léptetése
 • Automatikus, időzített lejátszás
 • Teljes képernyős nézet
 • Prezik kezelése
 • Mappaszerkezet
 • Új mappa létrehozása
 • Prezi átnevezése, mozgatása mappák között
 • Prezi megosztása, letöltése, másolat készítése
 • Saját téma létrehozása varázsló használatával
 • Egyéni beállítások CSS segítségével (háttérszín, címek, szövegtörzs, betűtípus, méret, szín)
 • Projekttervezés lépései
 • Előkészületek: a lehetőségek tanulmányozása, projekt kezdetének és végének meghatározása, a cél mérhetősége
 • Projekt definiálása: határidők, mérföldkövek, célok, időkorlátok
 • Modellépítés, határidőnapló: tevékenység, időtartam, költség, kapcsolatok, erőforrások, összekapcsolás
 • Projekt indítása és nyomon követése: frissítés az eredményeknek és eljárásnak megfelelően, módosítás szükség szerint
 • A Microsoft Project program felépítése
 • A program beállításai
 • A projekt adatlapja
 • A projekt kezdődátumának meghatározása
 • Munka a tevékenységekkel
 • A tevékenységek létrehozása
 • A tevékenység-jellemzők meghatározása
 • Kapcsolatok a tevékenységek között
 • Munka az erőforrásokkal
 • Erőforrások létrehozása
 • Erőforrás-jellemzők meghatározása
 • Erőforrások tevékenységekhez rendelése
 • Erőforrás-túlterhelések kezelése
 • A túlterhelések azonosítása
 • A túlterhelések megszüntetése – az erőforrás-simítás
 • Futó projekt nyomon követése
 • Alapterv fogalma, mentése
 • A különböző alaptervek mentése
 • Terv szerint lezajlott tevékenységek
 • A terv szerint lezajlott tevékenységek regisztrálása
 • Tervtől való eltérések kezelése
 • Csúszás a teljes projektben
 • A tervtől való eltérés tevékenység-szintű meghatározása
 • A különböző riportok felépítése
 • A riportok nyomtatása
 • A Gantt diagram nyomtatása
 • A nyomtatás előkészítése; oldalbeállítás
 • A nyomtatás paraméterei
 • A HTML forráskód
 • HTML szövegszerkesztő programok
 • A HTML nyelv alapjai, lehetőségei
 • HTML TAG-ek részletes bemutatása, használata
 • Táblázatok, keretek
 • Stíluslapok használata, CSS programozás
 • JavaScript kód, objektumok, események
 • Űrlapok létrehozása HTML, CSS és Javascript használatával
 • Flash animáció létrehozása, Actionscript programozás
 • Banner-ek készítése, weboldalba illesztése
 • PHP fejlesztőkörnyezet, Apache, PHP és MySQL
 • Localhost, szerver-kliens felépítés, A HTML és a PHP kapcsolata
 • PHP szintaktika, változók használata
 • Űrlapok készítése és feldolgozása PHP-vel, POST és GET metódus, E-mail küldés űrlapon keresztül
 • Adatbázis-kezelés, MySQL alapok, PHPMyAdmin
 • PHP és MySQL összekötése
 • Hírlevél programozása
 • Fájlok feltöltése PHP segítségével
 • Biztonsági technikák
 • Munkamenetek, sütik kezelése
 • Wordpress telepítése, kezelése
 • A vektoros és pixeles képek, felbontás fogalma
 • A Photoshop eszközei, alakzatok rajzolása, módosítása, törlése
 • Kép és a vászon átméretezése
 • Kijelölés típusok, a kijelölések módosítása, finomítása
 • Fényképek módosítása
 • Vágólap műveletek
 • Rétegek használata, réteg effektusok
 • Szűrők alkalmazása
 • Retusálás, maszkolás
 • Böngésző program felépítése (menü, címsor használat)
 • Böngésző használata (adott cím, tematikus kereső, kulcsszavas kereső)
 • Képek keresése az interneten
 • Weboldal mentése, adott tartalom mentése
 • Internet beállításai (kezdőlap, előzmények, kedvencek)
 • Regisztráció adott oldalakra
 • Gyakran használt oldalak bemutatása (utazás, szórakozás, gasztronómia)
 • E-mail levelezés alapjai, Webmail (pl.: gmail.com) használata
 • Fájlok letöltése Internetről, biztonság
 • Vírusok, kémprogramok
 • Bevezetés, alapismeretek
 • Bevezető gondolatok, Visual BASIC telepítése
 • Ismerkedés a BASIC nyelvvel, a BASIC programok felépítése, készítése
 • Alapvető utasítások, kiíratás, adatbevitel
 • A BASIC nyelv alapvető elemei
 • Változók és állandók
 • Parancsok, utasítások, operátorok
 • Műveletek sorrendje, döntéshozatal if utasítással
 • Eljárások, függvények
 • Ciklusok
 • Osztályok, objektumok
 • Grafikus felülettel rendelkező programok létrehozása
 • A Visual Studio felülete, vezérlők elhelyezése, tulajdonságok beállítása
 • Vezérlők, vezérlők rétegzése, jelölőnégyzet és rádiógomb
 • ListBox, ComboBox, jelszómező, üzenet ablakok
 • PictureBox, OpenFileDialog
 • Egér események kezelése PictureBox vezérlőben
 • Fájlkezelés
 • Fájlok és könyvtárak kezelése
 • Írás fájlba, kiolvasás fájlból, OpenFileDialog és SaveFileDialog vezérlők használata
 • Rajzolás, grafika
 • Rajzolás vezérlők felületére, vezérlők paint eseménye, alakzatok rajzolása
 • Alakzatok elforgatása, karakterláncok elforgatása
 • Áttekintés, megoldandó feladatok, kész program közzététele
 • Haladó BASIC ismeretek
 • Egy és többdimenziós tömbök
 • Karakterláncok, műveletek karakterláncokkal
 • Dátumok kezelése
 • Haladó grafikus felületek
 • Többdokumentumos ablakok létrehozása
 • Füles párbeszéd ablakok, timer, stopper
 • ProgressBar
 • Menük készítése
 • Eszköz sor létrehozása, használata, kivétel kezelés
 • Adatküldés többféle csatornán
 • Soros port kezelése Visual Basic-ben
 • TCP/IP hálózati kommunikáció Visual Basic-ben
 • Adatfogadás, eseményfigyelés
 • Komplex alkalmazás fejlesztése
Lépjen velünk kapcsolatba


Elérhetőségünk

ddf plus + Bt.
Levelezési cím: 9024 Győr, Galamb utca 9. A.

Tel: +36 30 700 16 31
E-mail:
mail@ddf.hu

Letölthető pdf brosúránk